【CTLD教師教學工作坊】特邀本校資工系孫春在教授於9月26日分享「數位遊戲啟發的創新教學模式」,敬邀本校老師及教學助理踴躍報名參加

NCTU CTLD教師教學工作坊—9月26日「數位遊戲啟發的創新教學模式」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★報名網址:https://tinyurl.com/yagygbky